Bedriftsavtale

Unngå eller korte ned på sykemeldingen?

I følge sykefraværsstatistikken til NAV for 2016 er nærmere 50% av alle sykemeldinger blant menn knyttet til muskel- og skjelettlidelser. Hos både menn og kvinner regnes denne typen skader som den fremste årsaken til sykefravær, som koster samfunnet flere titalls millioner kroner årlig. Årsaken til sykemeldingene kan være mange og VITAL Kiropraktorklinikk kan være en viktig samarbeidspartner for Deres bedrift, da både for å forebygge skader, men også løse problemet slik at den enkelte kan komme tilbake til jobb raskest mulig.

Å ta i bruk en sykemelding har lenge vært en vanlig behandlingsform fra instanser i helsevesenet i lang tid og er basert på ideen om at man blir frisk av å hvile og unngå jobb. I ytterst få tilfeller viser dette seg å være tilfelle, for hva skjer med arbeidstaker når hvileperioden er over og ingen tiltak er gjort?

Pasienter med nerve-, muskel-, og skjelettlidelser som kommer raskt til
kiropraktorbehandling, unngår ofte sykemelding, eventuelt kommer raskere tilbake i jobb. Å finne årsaken til plagene vil være med på å finne den mest effektive behandlingen og rådene som reduserer og senere unngår sykeperioden.

I 2014 gjennomførte SINTEF en undersøkelse der de anslo at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. VITAL Kiropraktorklinikk lever ved ordtaket: “det er bedre å være føre var enn etter snar”. Med dette mener vi at den rette forebyggende behandling og tiltakene for den enkelte er den beste medisin. Arbeidsgiver kan redusere sine kostnader til sykefravær vesentlig ved å engasjere seg i forebyggende tiltak.

VITAL Kiropraktorklinikk tilbyr årsaksrettet, forebyggende og effektiv behandling slik at den enkelte kan være i stand til å yte best mulig på jobb. Hver enkelt vil få en konkret oppfølgingsplan, noe som arbeidsgiver plikter å tilby sin arbeidstaker. Denne oppfølgingen kan brukes som dokumentasjon mot trygdekontoret ved behov.
Har dere bedriftshelsetjeneste/lege vil teamet på VITAL Kiropraktorklinikk samarbeide med disse aktørene for å få et best mulig resultat både på kort- og lang sikt.

Klinikken innehar også et unikt samarbeid med Unilabs som gir deg mulighet til røntgenundersøkelse på dagen ved behov, da til en meget redusert pris ved henvisning fra klinikken. i har også inngått et samarbeid med Kirkevold kontorutstyr i Oslo som gjennom oss kan gi ergonomisk veiledning og riktig kontorutstyr til reduserte priser for å minimere plager på jobb og forhindre tilbakefall av plager man opplever.

Ta kontakt med kiropraktor Mads Ulrik Vikan, på telefon 98 12 60 06, for ytterligere informasjon om en kostnadsfri bedriftsavtale. Ved interesse kommer jeg selvfølgelig også ut til Deres bedrift for en nærmere presentasjon.

Med vennlig hilsen

VITAL Kiropraktorklinikk
v/ Mads Ulrik Vikan
Autorisert kiropraktor, MNKF