Behandling av hodepine

Hodepine er, som alle andre smerter en melding til hjernen om at noe kan være galt. Årsaken til smerten er ofte feil i muskler og ledd i nakken (fysisk stress), men kan også være relatert til mentalt stress (det de fleste kjenner som “stress”) og kjemisk stress (hva vi putter i oss). Vi streber etter å finne årsaken til nettopp dine plager og vil gjøre
grundige undersøker for å gi den rette behandlingen og rådene til kortsiktig, og langvarige endringer.

En og samme pasient kan ha flere typer hodepine som kan krysse eller likne hverandre. For eksempel, kan spenningshodepine utløses av tungt fysisk arbeid eller mentale påkjenninger, og dersom smertene fortsetter kan cervical hodepine være det neste trinnet, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er en pasient med alvorlige spenningshodepine, som etterhvert utvikler kronisk medisinsk indusert hodepine på grunn av overmedisinering. Hodepine er sjelden en alvorlig underliggende sykdom, men alvorlig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt for barn og mennesker som plutselig eller gradvis får hodepine, men aldri hatt problemer før.

VITAL Kiropraktorklinikk samarbeider med Unilabs og vil henvise deg raskt til
bildeundersøkelse dersom det er nødvendig.

Vanlige symptom

Hodepine er ofte ledsaget av andre symptomer som stivhet, kvalme, tretthet, tinnitus, tretthet og konsentrasjonsvansker. Pasienter med gjentatt/langvarig hodepine rapporterer om at det på sikt påvirker humøret og energinivået og mange blir irriterte og deprimerte. De vanligste formene for hodepine er:

Spenningshodepine
Også kalt stresshodepine. Smerten føles på begge sider av hode og starter ofte som muskelspenninger i nakken og skulderen med spredning til baksiden av hodet og mot pannen. Pasienter forklarer ofte at det føles ofte som et stramt bånd rundt hodet. Det er vanligvis ingen kvalme eller noen advarsel på at hodepinen kommer.

Cervical hodepine
Årsaken er ofte låsninger/feilfunksjoner i nakke og/eller ryggsøylen, som kan forverres ved unaturlige stillinger for hodet eller nakkebevegelser. Vanligvis sitter hodepine på den ene siden og blir ofte forvekslet med migrene. Hodepinen kan ofte medføre en svak følsomhet for lys og lyd, men ikke på langt nær så utpreget som ved migrene. Den kan også gi nakkesmerter og stramme muskler i den øvre del av halsen.

Migrene
Ofte lagret med karakteristiske synsforstyrrelser som flimmer, prikker eller reflekser. Smerten beskrives ofte som pulserende og er vanligvis bare på den ene siden av hodet. I de fleste tilfeller er smerten intens og det forverres av anstrengelse enten fysisk eller mentalt. Sykdom og følsomhet for lys og lyd er ofte en del av symptombildet.

Medisinsk indusert hodepine
Langvarig og intensiv bruk av smertestillende er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine.

Vanlige årsaker
Feilfunksjoner i nakkestrukturen (muskler og ledd).
Hode-, nakke- og/eller ryggskader.
Spenning i kjever og bittfeil.
Mentalt stress.
Bivirkninger av medisiner eller annet kjemisk stress.
Personer med migrene har en arvelig overfølsomhet for nervesystemet.
Menstruelle og andre hormonelle forandringer, spesielt hos dem med migrene.

Kiropraktisk behandling
Mange hodepine pasienter har stor nytte av kiropraktorbehandling. Ved valg av
behandlingsstrategi legger kiropraktoren stor vekt på pasienten som helhet og går gjennom fysiske, mentale og kjemiske faktorer som kan føre til hodepinen. Samarbeid mellom ulike terapeuter kan være til nytte, noe VITAL Kiropraktorklinikk gjør gjennom sine samarbeid med både fysioterapeut, personlige trenere, massører og akkupunktører. Kiropraktoren bruker en rekke analyser, metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, og nervesystem, noe som igjen vil redusere smerte.

For pasienter med kronisk hodepine kan regelmessige oppfølgingsbehandlinger være et bedre og sikrere behandlingsalternativ enn en langvarig bruk av smertestillende midler. (Sammenlign medisinsk indusert hodepine ovenfor i teksten). Hvis du har hodepine en gang i uken blir det 52 dager i året, så finn hjelp før hodepine blir en stor hindring for deg!

Dette kan du gjøre selv
Oppsøk autorisert helsepersonell (kiropraktor, manuellterapeut eller fastlege) å finn ut av dine årsaker til plagene. Legge til rette for en sunn livsstil med enkle tiltak innenfor aktivitet og kosthold. Gå etter trivsel og unngå stress, så godt det lar seg gjøre, i hverdagen. Hvis du regelmessig bruker smertestillende tabletter, bør du gradvis forsøke å avslutte denne perioden (i samråd med din fastlege).

Har du behov for behandling?