Nakkeproblematikk

Hvert år opplever rundt halvparten av den generelle befolkningen nakkesmerter, noe som gjør dette til den fjerde største årsaken til sykefravær, bak blant annet korsryggplager og psykiske plager. 40-50% av pasienter som oppsøker kiropraktor, oppsøker hjelp for forskjellige typer problemer relatert til nakke. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet, noe som kan gjøre det vanskelig å finne årsakene til nøyaktig hva som forårsaker smerter og/eller plager i nakke. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, de store musklene, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet og plager her er ofte multifatorelle.

Pasienter som oppsøker oss presenter ofte med akutte nakkesmerter eller kink i nakken, mens en annen gruppe presenterer med mer kroniske nakkeplager. Uansett presentasjon er det viktig å komme til bunns i hva som er årsak til plagen. Plagene kan ha mange forskjellige årsaker, der de vanligste er holdningsrelaterte plager, stress på jobb eller privaten, overbelastede muskulaturer, tidligere traumer eller arvelige betingelser.

Vår kiropraktor på VITAL Kiropaktorklinikk er autorisert helsepersonell og fungerende primærkontakt på muskel- og skjelettplager, dette er en sikkerhet for deg som pasient at han innehar kompetansen som skal til for å diagnostisere og behandle de fleste nakkeproblemer. Ved en førstegangskonsultasjon vil kiropraktoren alltid gå gjennom en grundig samtale med deg for å kartlegge mulig årsak og symptombilde. Videre vil undersøkelsen dreie seg om å, gjennom spesifikke tester, bekrefte eller utelukke forskjellige hypoteser til plagenes årsak, samt å utelukke alvorligere patologier som trenger oppfølging fra fastlege eller spesialist. Når årsaken til plagene er lokalisert vil pasient og kiropraktor sette seg ned å se på forskjellige behandlingsplaner for å redusere plagene, men samtidig inkludere en rekke tiltak for å skape et varig resultat og redusere risiko for tilbakefall. Dersom det skulle være behov har også kiropraktoren mulighet til å henvise til annen bildediagnostikk (MR, CT, røntgen), samt sykemelde dersom dette finnes hensiktsmessig ved det enkelte tilfelle.

Behandling

Her på klinikken vil vi alltid tilstrebe å finne den rette behandlingsformen for nettopp din plage og har tette bånd mot erfarne akupunktører og fysioterapeuter i samme lokale, samt personlige trenere, som alle innehar ulik spisskompetanse. Dette for å tilby de beste og mest effektive behandlingsformene for nettopp din plage. Svært ofte supplementeres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan vi hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig. I hvert tilfelle skreddersys en individuell behandlingsplan basert på en totalvurdering av pasientens helse. Behandlingen utføres alltid i samråd med deg som pasient. VITAL Kiropraktorklinikk har også stort fokus på å forebygge nakkesmerter, så vår kompetanse vil gagne deg i form av ergonomisk veiledning og supplerende øvelser eller bevegelser i hverdagen.

Behandling nakkesmerter - Kiropraktor Oslo sentrum

Kontakt oss

Kontakt med oss skjer enten via telefon 98 12 60 06, eller via denne hjemmesiden som er utviklet slik at du skal kunne få best mulig informasjon rundt dine plager og hvordan vi kan hjelpe nettopp deg. Da du finner oss i et tverrfaglig miljø, vil du finne flere terapeuter under samme tak, noe som hjelper behandleren å finne den best mulige løsningen for nettopp ditt problem. Det vil alltid være noen få tilfeller der pasienten ikke respondere raskt nok på en enkeltstående behandling, eller andre tilfeller der pasienten har tilleggsplager hvor andre behandlere har bedre kompetanse. Som tverrfaglig helsesenter, er alle våre terapeuter godt kjent med de ulike kompetansenivåene til de ulike terapeutene. Terapeutene vil raskt kunne se om man responderer som forventet på den begynnende behandling eller om man vil kunne ha nytte av en annen behandlingsform internt eller en tilleggsbehandling for å oppnå de beste resultater raskest mulig.

Har du behov for behandling?